תקנון האתר והסכם:

תקנון אתר המכירות של "פוטו גל בקריות" להלן "האתר" מצד אחד לבין גולש ו-או רוכש להלן ה"גולש" מצד שני תקנון זה מהווה את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר.


רשאי להשתתף בתהליך הקניה משתמש אשר מלאו לו 18 שנים ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה לפי כללי ההשתתפות ו/או מנסה לפגוע בניהול התקין של המכירות באתר.
אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.


אבטחת מידע:

מפעיל האתר מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר.
חדירה למערכות המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר.
מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן SSL אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


תנאים:

1.באתר זה מוצעים מעת לעת מבחר מצלמות ומוצרים שונים לרבות ציוד אלקטרוניקה ו-או שירותים כאלה או אחרים.
2.האתר יציע לרכישה מוצרים במחירים אשר יופיעו מעת לעת .
3.האתר רשאי לשנות את המחירי  המוצרים  בכל נקודת זמן .
4.האתר רשאי להציג מוצרים גם ללא מחירים כלל , מסיבות של (חוסר במלאי , החלפת דגם, ואו כל סיבה אחרת)
5.האתר רשאי לשנות את המחירים ללא מתן הודעה מראש  , הגולש מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לשינוי במחירים. 
6.הגולש מוותר בזאת על כל טענה  המתייחסת  לביטול  הזמנה  שנשלחה בעקבות  שינוי  מחיר שנעשה  עד  לתאריך משלוח  ההזמנה.
7.האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לספק ו-או לא לספק את המוצר שהוזמן , כמובן שבמקרה כזה יושבו הכספים ללקוח מיידית ובאופן שבו שילם את הזמנתו. האתר שומר לעצמו את הזכות וישתמש בה רק במקרים של טעות  רישום  במחיר ו-או שינוי דרסטי בשערי המט"ח שלא עודכנו על ידו בזמן.
8.האתר רשאי לספק מוצרים "אשר זמן אספקה אינו מופיע בדף המוצר" בתוך 7 ימי עסקים. מרבית המוצרים כעקרון נמצאים במלאי החברה וניתן להתעדכן באספקה טרם הרכישה.
9.גולשים אשר ירכשו ו-או יצטרפו למועדון לקוחות של האתר מתירים בזאת מראש לאתר לשלוח להם מעת לעת באמצעות הדואר האלקטרוני , הודעות, עדכונים ומבצעים מיוחדים גם אם הם בנושאים אחרים.
10.ביטול עסקה , יתאפשר אך ורק אם הגולש ביקש לבטל את העסקה טרם קיבל את הממכר (מוצר) לידיו. במקרה , זה תבוטל העסקה והגולש יחויב בדמי ביטול מוסכמים מראש של 5% מערך ההזמנה אך לא יותר מסכום של 100 ₪, ובכל מקרה לא תתאפשר ביטול עסקה לאחר שחלפו 14 ימים מיום הרכישה.
11.ביטול עסקה לאחר קבלת הסחורה , יתאפשר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר ,אך ורק אם יעמוד הגולש בתנאים הבאים:
א. המוצר יוחזר כאשר הוא חדש לחלוטין (אריזה שלא נפתחה מעולם)
ב.יחזיר את המוצר לחנות פוטו-גל בקריות, ורק לאחר שיקבל את חתימתם במסמך החזרה מיוחד וזאת לאחר שנוכח האתר, כי המוצר שהוחזר תקין (לא ניזוק") , יוכל לבטל את העסקה.במצב כזה יחויב הגולש במחיר המשלוח וכן בסך 5% מערך הקניה אך לא יותר מ- 100 ₪. דמי הטיפול והמשלוח אשר חוייבו אם חוייבו לא יוחזרו במסגרת של ביטול עסקה ו-או החזרת מוצר ומכל סיבה שלא תהיה.
12.ביטול עסקה. במקרה והמוצר נפתח ו-או נעשה בו שימוש (אפילו חד פעמי) לא יתאפשר ובמקרה כזה , יהיה הדבר נתון לשיקול הנהלת האתר ולגופו של עניין.

13. במידה ויתגלו בעיות טכניות באתר לגבי מחיר שאינו נכון או העדר מלאי זמנית או סיום סופי של מוצר ואספקתו , תבוטל ההזמנה של הגולש וכמובן שבמקרה כזה לא יחוייב הגולש במחיר הקנייה או בדמי ביטול. בכל מקרה האתר לא יהיה חייב לספק את המוצר או חליפי והגולש מוותר מראש על דרישות מסוג זה.

14. המחירים המפורסמים תקפים לרכישה דרך האתר בלבד!

15. תוקף הצעות שנשלחות בדוא"ל הוא ל 24 שעות בלבד. לחיצה על ה"לחצן" של "שלח הזמנה" מהווה הסכמה לתקנון על כל תנאיו!

16. המוצרים המפורסמים באתר הינם על בסיס מלאי קיים בחנות. אין החנות מחוייבת לספק המוצר אם ואינו קיים במלאי הנתון, החנות מחוייבת לספק את המוצר בהקדם האפשרי מרגע קבלתו למלאי המחודש בחנות.

תקנון משלוחים:

מובאות בתקנון זה התנאים, ואת המועדים, ואת כל ההסברים לגבי משלוח המוצרים.
1.לאחר ביצוע רכישה, באחת מהאפשרויות שעומדות בפני הרוכש, נכנסת הזמנת הלקוח לתהליך בדיקה ואישור.
2.לאחר קבלת כל האישורים מחברות כרטיסי האשראי ו/או לאחר העברה בנקאית, הכל לפי בחירת הרוכש, החברה תתחיל בהליך מזורז של הכנת ההזמנה במלואה.
3.במידה, וההזמנה נמצאת בפועל במלאי מיידי ו/או מוזמנת, תוך מספר ימים תשלח ההזמנה אל הרוכש. מועד האספקה המירבי הינו על פי המצוין בדף הרכישה ומתייחס ל ימי עבודה בלבד, לא כולל שישי שבת וחגים.
4.המשלוח יישלח אל הרוכש ויגיע אל הרוכש ישירות על ידי אחת מחברות השליחויות המקובלות בארץ, ועל פי תנאי החברות המובילות. החברה מתחייבת לספק את המוצרים בכל מקום בארץ, אלא אם כן, החברות המובילות , אינן ,מובילות בצורה רגילה ורשמית לאזורים המבוקשים. במקרה של הזמנה אל מקום "בעייתי" על פי הגדרת חברות ההובלה, תפנה החברה אל הרוכש בכוונה למסור לו את המוצר במקום אחר ו/או באחד ממרכזי החברה, הכל כמובן בהסכמת הרוכש, ומתוך רצון להשלים את ההזמנה. הרוכש, לאחר תיאום קבלת המוצר, יחתום אישית בפני השליח מטעם החברה על מסמך המאשר כי קיבל את הזמנתו, ולשביעות רצונו, וזאת לאחר בדיקה של המוצרים חזותית כמובן. אין בחתימת הרוכש בכדי לאשר כי המכשיר ו/או המוצר שנרכש הינם במצב תקין, והלקוח מתחייב לבדוק חיצונית את המשלוח על מנת שיאשר כי המשלוח נראה תקין לפחות חזותית. יש לשים לב כי האריזה שלמה ואיננה פגומה, שכן ייתכן ונפגע על-ידי המובילים ובמקרה כזה על הרוכש לסרב לקבל את המשלוח ולחכות למשלוח שלם, כאמור.
5.המשלוח והאריזות המקוריות שיהיו בתוך האריזה יגיעו עם דבק מיוחד שאינו מאפשר פתיחה רגילה. במקרה זה אין לפתוח את האריזה המקורית, אלא אם הרוכש בטוח כי איננו מתחרט, ובעצם פתיחת המוצר מהאריזה המקורית, מוותר הרוכש מראש על זכותו על פי חוק, להחזר הסחורה. אין בתנאי זה בכדי לפגוע באף אחת מן הזכויות המהמעוגנות בחוק; כגון אי-תקינות מלאה, וקבלת מוצר חדש לחלוטין, כפי שימסר לרוכש על-פי התחייבות החברה.
בכל מקרה של עיכוב במשלוח ו-או משלוח בעייתי ו-או בעייה עם המוביל, יש להתקשר למוקד שירות האינטרנט של מעבדת פוטו-גל:
מחלקת אינטרנט

טלפון: 04-8733884, 04-8708077.